Olgu Sunumu

Prilokaine Bağlı Toksik Methemaglobinemi: İki Olgu Takdimi

10.4274/tybd.galenos.2022.60783

  • Yeliz Bilir
  • Hülya Sungurtekin

Gönderim Tarihi: 15.04.2019 Kabul Tarihi: 27.10.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(1):55-58

Prilokain, pek çok alanda kullanılan lokal anestetik bir ajandır, ancak hayatı tehdit edebilen bir yan etki olan methemoglobinemiye neden olabilmektedir. Bunun sonucunda dokularda hipoksi gelişebilir. Bu çalışmada radyoloji tarafından girişimsel işlem sırasında kullanılan lokal prilokaine bağlı gelişen iki toksik methemoglobinemi olgusu sunulmuştur. Methemoglobinemi ciddi bir hematolojik hastalık olup hemoglobindeki demirin okside olup, üç değerli (Fe+++) duruma geçmesiyle oluşur. Lokal anestezik kullanımından sonra, PaO2 ile SaO2 değerleri arasında uyumsuzluk veya siyanoz saptanması halinde ayırıcı tanıda methemoglobinemi akla getirilmelidir. Böyle durumlarda hastaların gelişebilecek problemler açısından tam donanımlı yoğun bakım ünitelerinde izlenmesi uygundur. Tedavide metilen mavisi ve askorbik asit başarıyla kullanılmaktadır. Bu yazıda lokal anestezi amacıyla prilokain kullanımına bağlı methemoglobinemi gelişen ve intravenöz metilen mavisi ve/veya askorbik asit ile tedavi edilen iki olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Girişimsel işlemler, methemoglobinemi, prilokain, metilen mavisi, askorbik asit

Tam Metin (İngilizce)