Derleme

Perioperatif Akut Böbrek Hasarı

10.4274/tybd.galenos.2023.23855

  • Lee Goeddel
  • Ozan Akça

Gönderim Tarihi: 02.07.2023 Kabul Tarihi: 14.08.2023 J Turk Soc Intens Care 2023;21(3):153-161

Akut böbrek hasarı (ABH), perioperatif dönemin önemli komplikasyonlarından birisidir. Perioperatif ABH kronik böbrek hastalığı riskini, diyaliz gereksinimini, periopeartif maliyeti ve mortalite şansını artırır. Hastalarımızın ameliyat öncesi riskleri ve cerrahi prosedürlerin ağırlığına bağlı risk faktörleri ABH oluşumuna katkıda bulunur. ABH’yi çok erken teşhis edebilecek yeni biyobelirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni biyobelirteçlerin potansiyel rolleri ve bunların tanıya ve prognostik değerlendirmeye katkıları detaylı araştırmalar gerektirmektedir. Böbrek Hastalığı: Küresel Sonuçların İyileştirilmesi tarafından sağlanan ABH’yi önlemeye yönelik öneriler klinisyenler için yararlı ve pratik bir rehber oluşturmaktadır. Perioperatif hemodinami ve oksijenasyonun ABH’yi önlemeye katkıda bulunduğu görülmektedir. Genel olarak, nefrotoksik ajanlara maruz kalmanın azaltılması, tedavinin etkisini daha da azaltmak için tavsiye edilir. Bu derlemede perioperatif dönemde ABH’ye yol açan risk faktörlerini özetlemeyi amaçladık. Ayrıca, erken tanının avantajlarını, ABH’nin önlenmesine katkısı olacak girişimleri ve erken yönetimini özetlemeye gayret ettik.

Anahtar Kelimeler: Perfüzyon, oksijen, oksijenasyon, hipoksi, oxygen delivery, kan basıncı, hipotansiyon, hemoglobin, akut böbrek hasarı, kreatinin, lipokalin (NGAL), hipoksi indükleyen faktör, Böbrek Hastalığı: Küresel Sonuçların İyileştirilmesi

Tam Metin (İngilizce)