Özgün Araştırma

Pandemi Sürecinde Non-COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite

10.4274/tybd.galenos.2021.40085

  • Özgür Kömürcü
  • Müzeyyen Beldağlı
  • Fatma Ülger

Gönderim Tarihi: 03.06.2021 Kabul Tarihi: 23.08.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

COVID-19 pandemisi tüm sağlık hizmetlerini olumsuz etkilemekte. Merkezimizde pandemi döneminde, yoğun bakım ünitelerinin önemli kalite göstergesi olan yoğun bakım mortalite oranının nasıl etkilendiğini araştırdık.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif tek merkez dahili cerrahi non-covid 19 hastaların kabul edildiği yirmi yataklı yoğun bakım ünitesi mortalite oranları; pandemi öncesi ve sonrası altı aylık zaman periyotlarında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Pandemi döneminde yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastalarda mortalite oranı artmıştır. Mortalite ile yoğun bakım ünitesine kabul endikasyonu (Cerrahi nedenle kabul sonrası, medikal nedenle kabul sonrası, travma sonrası) ve yoğun bakım ünitesine kabul yeri (Acil servis, Farklı hastane ) arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (P<0.05).

Sonuç:

Rutin sağlık hizmetlerindeki aksamalar, pandemi döneminde Covid-19 enfeksiyonu taşımayan hastalarda önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirecektir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, mortalite, yoğun bakım ünitesi