Özgün Araştırma

Kritik Hastalarda Koronavirüs Hastalığı-2019 İlişkili Bilinç Bozukluğunun Potansiyel Prognostik Faktörlerinin Belirlenmesi

10.4274/tybd.galenos.2021.44227

 • Lerzan Doğan
 • Nazire Afşar
 • Dilaver Kaya
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Orkhan Mammadov
 • Canan Akıncı
 • Şahika Bolsoy Deveci
 • Filiz Tüzüner
 • Fatma Elif Gülek
 • Simten Demirel Kaya
 • Bülent Güçyetmez
 • Alp Dinçer
 • Sesin Kocagöz
 • İbrahim Özkan Akıncı

Gönderim Tarihi: 17.06.2021 Kabul Tarihi: 27.10.2021 J Turk Soc Intens Care 2021;19(1):81-86

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019’un (COVID-19) neden olduğu merkezi sinir sistemi tutulumu, artan morbidite ve mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Derin sedatize ve mekanik ventilasyon desteği uygulanan yoğun bakım hastalarında nörolojik semptomları değerlendirmek ciddi bir zorluktur, bu nedenle ventilatörden ayırma aşamasına gelene kadar yoğun bakım hekimi bu semptomlardan habersiz kalabilmektedir. Çalışmanın amacı, kritik yoğun bakım hastalarında COVID-19 ilişkili bilinç bozukluğu için potansiyel prognostik prediktörlerin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma retrospektif, çok merkezli ve gözlemsel olarak dizayn edilmiştir. Beş hastanenin yoğun bakım ünitelerine 11 Mart 2020 ve 18 Eylül 2020 tarihleri arasında kabul edilen COVID-19 hastaları dahil edilmiştir. Hastalar iki grupta değerlendirilmiştir: Bilinç bozukluğu olan ve bilinç bozukluğu olmayan hastalar.

Bulgular:

Bilinç bozukluğu olan hastaların yaş ortalaması daha düşük (p=0,001) ve daha fazla laboratuvar anormalliğine sahip bulunmuştur; ferritin (p=0,003), C-reaktif protein seviyeleri (p=0,001), prokalsitonin (p=0,019) ve D-dimer (p=0,001). Ayrıca bilinç bozukluğu olan 29 hastanın 14’ünde (%48) patolojik manyetik rezonans görüntüleme bulguları tespit edildi.

Sonuç:

Yoğun bakımda COVID-19 hastaları nörolojik komplikasyon riskini belirlemek için hiperenflamasyon belirtileri açısından taranmalıdır. Erken tanı ve spesifik tedavinin başlatılması ile daha iyi sonuçlar alınabilecektir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, nörolojik komplikasyon, enflamasyon markerları, hiperenflamasyon

Tam Metin (İngilizce)