Olgu Sunumu

Koronavirüs Hastalığı-2019 Aşısı Sonrası Creutzfeldt-Jakob Hastalığı

10.4274/tybd.galenos.2021.91885

  • Anıl Kuvandık
  • Ecenur Özcan
  • Simay Karaduman
  • Hülya Sungurtekin

Gönderim Tarihi: 12.10.2021 Kabul Tarihi: 21.12.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):61-64

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalığının klinik seyrinde gelişen nörolojik problemlerle ilgili raporlar artmaktadır. Bu klinik tablo, sistemik hastalığın spesifik olmayan komplikasyonları, serebrovasküler sistem iltihabı veya doğrudan viral enfeksiyonun etkilerinin bir kombinasyonu gibi görünmektedir. Prionların neden olduğu süngerimsi bir ensefalopati olan Creutzfeldt-Jakob hastalığı, şiddetli nörolojik yıkım ile karakterizedir ve son derece yüksek bir ölüm oranına sahiptir. Bu yayında, Pamukkale Üniversitesi Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesi’ne COVID-19 aşısı (CoronaVac, Sinovac Life Sciences, Beijing, China) sonrası gelişen nörolojik bulgularla başvuran bir hastayı sunduk. Hasta ilerleyici nörolojik bozukluklar nedeniyle öldü. Hızla ilerleyen nörolojik bozuklukların görüldüğü durumlarda Creutzfeldt-Jakob hastalığı düşünülmeli ve bağışıklıkla ilgili durumların hastalığın ilerlemesindeki rolü araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, aşı, Creutzfeldt-Jakob hastalığı, prion proteini

Tam Metin (İngilizce)