Olgu Sunumu

Kontrolsüz Diabetes Mellituslu Hastada Mukormikoz

10.4274/tybd.galenos.2022.08831

  • Mehmet Turan İnal
  • Dilek Memiş
  • Pervin Hancı
  • Gökhan Günbay
  • Samet Keleş
  • Habibe Tülin Elmaslar Mert
  • Rüveyde Garip
  • Selis Gülseven Güven
  • Emre Hocaoğlu
  • Banu Tütüncüler

Gönderim Tarihi: 21.02.2022 Kabul Tarihi: 09.05.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(2):106-109

Mukormikoz mucoraceae familyasının filamentli mantarlarına bağlı hızla ilerleyen bir mantar enfeksiyonudur. Bu olgu sunumunda rinoorbital mukormikoz gelişen bir hastanın tanı ve tedavi yöntemlerini sunmayı amaçladık. Elli dört yaşında hipertansiyon öyküsü olan hasta, dört gün önce başlayan ağızda yara şikayeti ile acil servise başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde hastaya diyabetik ketoasidoz tanısı konuldu. Hastanın muayenesinde sol sert damakta nekrotik yara, sol alt konkadan nazofarenkse kadar uzanan nekrotik yara ve burun pasajında hifa tespit edildi. Üçüncü gün mantar kültüründe üreme olması üzerine hastaya agresif debridman operasyonu uygulandı. Hastanın sonraki klinik muayenesinde idrarda keton negatif çıktı ve asidoz durumu düzeldi. Aynı gün hasta pozitif koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) polimeraz zincir reaksiyonu ile tedavi edildi. On beş günlük tedaviden sonra hasta COVID-19 pnömonisi nedeniyle eksitus kabul edildi. Kontrolsüz diabetes mellitus ve şiddetli sino-orbital enfeksiyon ile başvuran hastalarda mukormikozdan şüphelenilmelidir. Diyabetik ketoasidoz sonrası tüm hekimler hızla ilerleyen ve mortalitesi yüksek olan bu hastalığa karşı dikkatli olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Mukormikoz, diyabetik ketoasidoz, mortalite

Tam Metin (İngilizce)