Olgu Sunumu

İntramusküler Diklofenak Sodyum Enjeksiyon Sonrası Toksik Epidermal Nekroliz ve Çoklu Organ Yetmezliği: Olgu Sunumu

10.4274/Tybdd.68077

  • Nalan Şanlı
  • Nigar Bircan Ocak
  • Kerem Erkalp
  • Mehmet Salih Sevdi
  • Ayşin Alagöl

Gönderim Tarihi: 22.05.2013 Kabul Tarihi: 05.09.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(2):83-85

İntramusküler enjeksiyon, çok sıkuygulanan temel bir tıbbi girişimdir. İlk akla gelen komplikasyonu siyatik sinir hasarı olsa da yumuşak dokuyu ilgilendiren sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Enjeksiyonun kas içi yerine hipodermal alana yapılması, hızla gelişen nekroza yol açabilir. Ayrıca uygulanan ilaca karşı aşırı bir immün cevap da görülebilir ki bu tabloya toksik epidermal nekroliz adı verilir. Yazımızda; intramusküler nonsteroid antiinflamatuar ilaç enjeksiyonunu takiben ağır sepsisle karşıladığımız ve çoklu organ yetmezliği nedeni ile ölen bir toksik epidermal nekroliz olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Intramusküler enjeksiyon, nonsteroid antiinflamatuar ilaç, toksik epidermal nekroliz, sepsis, çoklu organ yetmezligi