Olgu Sunumu

İntihar Amaçlı Yüksek Doz Feniramidol Hidroklorür Alımına Bağlı Karaciğer Enzim Yükselmesi

10.4274/Tybdd.57966

  • Yavuz Orak
  • Tunga Barçın
  • Filiz Orak

Gönderim Tarihi: 21.04.2013 Kabul Tarihi: 02.08.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(2):80-82

Feniramidol hidroklorür intranöronalblokaj yaparak kas gevşetici etki gösteren potent narkotik olmayan analjezik bir ajandır. Feniramidol glukuronik asit ile konjuge edilir ve primer olarak idrarla feniramidol glukuronid olarak atılır. Bazen feçes yoluyla da atılır. Şayet feniramidol kullanımına bağlı karaciğer enzim yükselmesi varsa tedavi sonlandırılmalıdır. Literatürde yüksek doz feniramidol hidroklorür kullanımı ya da intihar amaçlı yüksek doz feniramidol hidroklorür kullanımına dair bir yayın bulunamamıştır. Bu yazıda intihar amaçlı 16 adet feniramidol hidroklorür 400 mg alan bir hasta tartışılmıştır. Bu olgu sunumu yüksek doz feniramidol hidroklorür kullanımına bağlı yayınlanacak olan ilk makaledir.

Anahtar Kelimeler: Intihar girisimi, feniramidol hidroklorür, karaciger enzim yükselmesie