Olgu Sunumu

HSV ve SARS-CoV-2 Ensefaliti “Veya Bir Deniz Dolusu Sıkıntıya Karşı Silahları Kuşanmak (W. Shakespeare)”

10.4274/tybd.galenos.2023.68725

  • Reyhan Akkurt
  • Ebru Karakoç
  • Birgül Yelken

Gönderim Tarihi: 18.09.2023 Kabul Tarihi: 24.10.2023 J Turk Soc Intens Care 2023;21(4):313-317

Yayınlanan veriler, ensefalitin, hem yetişkin hem de pediatrik hastaları kapsayan, koronavirüs hastalığı-2019’un (COVİD-19) en ölümcül nörolojik belirtilerinden biri olduğunu öne sürmektedir. Herpes simpleks virüs (HSV) ensefaliti, sporadik ensefalitin en yaygın nedenlerinden biridir. COVİD-19 enfeksiyonunu takiben immün düzensizlik nedeniyle HSV’nin sistemik ve pulmoner reaktivasyonunu bildiren olgular olmuştur. Alzheimer tanısı alan 88 yaşındaki kadın, ateş ve genel durum bozukluğu şikayetiyle yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edildi. Başvuru sırasında ateşi ve ense sertliği olan hastanın lomber ponksiyon ile çalışılan beyin omurilik sıvı (BOS) örneğinde HSV DNA pozitifliği, birlikte alınan nazofaringeal sürüntü örneğinde ise COVİD polimeraz zincirleme reaksiyonu (PZR) pozitifliği belirlendi. Yoğun bakıma yatışının 9. gününde yapılan lomber ponksiyon (LP) ile çalışılan BOS örneğinde COVİD PZR testi pozitif çıkarken, asiklovir tedavisine devam edilen hastanın HSV DNA’sı negatif olduğu belirlendi. Aynı anda alınan nazofaringeal sürüntü örneğinde de COVİD PZR testi pozitif çıktı. YBÜ’ye yatışının 11. gününde ani desatürasyon sonrası kardiyak arrest gelişen ve 6 dakika süreyle kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan hasta resüsitasyona yanıt verdi. Yatak başı elektroensefalografide sol frontotemporal epileptik aktivite ve fokal dezorganizasyon lehine değerlendirildi. HSV ve COVİD-19 ensefalitinde frontotemporal lob tutulumunun yaygın olmasının yanı sıra bu iki virüsün bir arada varlığını da bildirmek istiyoruz. Bu olgu raporunun, profesyonellerin HSV ve şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2’nin birlikte enfeksiyonlarını, morbiditeyi uygun şekilde tedavi etmek için hatırlatmalarına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: HSV ensefaliti, COVİD-19, BOS PZR, COVİD-19 ensefaliti

Tam Metin (İngilizce)