Özgün Araştırma

Hesaplanan ve Ölçülen Enerji Tüketimi Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

10.4274/tybd.galenos.2022.24008

  • Mürüvvet Dayıoğlu
  • Alper Yosunkaya

Gönderim Tarihi: 06.07.2022 Kabul Tarihi: 16.11.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(3):212-219

Amaç:

Yoğun bakım hastalarında enerji tüketiminin doğru belirlenmesinde indirekt kalorimetri (İK) altın standart olarak kabul edilir. Bu çalışmanın amacı mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda ölçülen enerji tüketimini (ÖET), tahmin ettirici eşitliklerle hesaplanan enerji tüketimi (HET) ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma tıbbi/cerrahi yoğun bakım ünitemize yatırılan kırk hasta üzerinde yapıldı. İK ile ölçülen 24 saatlik enerji tüketimi ile Harris-Benedict, Schofield, Ireton-Jones ve Swinamer denklemleri kullanılarak aktüel ve düzeltilmiş kilolara göre, düzeltme faktörleri de eklenerek karşılaştırıldı.

Bulgular:

ÖET'nin ortalaması 2697,9±606,0 kcal/gün olarak bulundu. Eşitlikler kullanılarak hesaplanan tüm HET değerleri ÖET ile koreleydi ve düzeltilmiş kilolar ile korelasyon güçlenmekteydi, bununla birlikte Bland-Altman analizi uyum limitlerinin geniş olduğunu gösterdi. HET’nin ÖET’nin %80 ve %110 arasına tekabül etmesi yeterli beslenme aralığı olarak kabul edildi ve düzeltilmiş vücut ağırlığı ve Long faktörlerinin kullanılması ile en iyi yeterlilik düzeylerini sağladı; ancak en iyi ihtimalde bile hastaların %20’sinin düşük veya yüksek beslenme riski altındaydı.

Sonuç:

Geniş uyum limitleri nedeniyle mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında enerji tüketimini belirlemede tahmin denklemlerinin güvenilir olmadığı sonucuna varılmıştır. ÖET’nin %80-110’u aralığına giren tahminler de yetersiz beslenme ihtimalini işaret etmektedir. Çalışmamız, beslenme yönetiminin bireysel yaklaşım gerektirdiğini işaret eden çalışmaları desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: İndirekt kalorimetri, enerji tüketiminin tahmini, mekanik ventilasyon, beslenme, yoğun bakım ünitesi

Tam Metin (İngilizce)