Olgu Sunumu

Difüz Alveoler Hemoraji ve Solunum Yetmezliği ile Seyreden Wegener Granülomatozu

10.4274/Tybdd.58066

  • Armağan Böğürcü
  • Ali Ekinci
  • Murat Alyakut
  • Ali Berkant Avcı

Gönderim Tarihi: 21.05.2013 Kabul Tarihi: 01.11.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(3):118-120

Difüz alveoler hemoraji ile seyredenWegener granülomatozu, nadir görülen ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Subjektif pek çok şikâyet bir arada değerlendirilerek, tanının hızla konulması ve tedaviye bir an önce başlanması gereklidir. Bu çalışmada, 39 yaşındaki bir erkek olgunun hastalığın semptomlarının ortaya çıkmasından tanı konulmasına kadar geçen sürede karşılaştığı değişik ayırıcı tanı ve tedavi uygulamaları vurgulanarak, mortal seyreden bu hastalığa karşı daha dikkatli davranmak gerektiğine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Difüz alveoler hemoraji sendromlari, Wegener granülomatozu, c-ANCA