Olgu Sunumu

COVİD-19 ile İlişkili ARDS Hastalarında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonun Başarıyla Uygulaması Sonrası Erken Kombine Rehabilitasyonun Etkinliği: İki Olgu Raporu

10.4274/tybd.galenos.2022.05706

  • Nurel Ertürk
  • Ahmet Oğuzhan Küçük
  • Merve Özdoğan
  • Mehtap Pehlivanlar Küçük

Gönderim Tarihi: 06.04.2022 Kabul Tarihi: 23.05.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(3):165-171

Yoğun bakım ünitelerinde yatan ve ekstra-korporeal membran oksijenasyonu (ECMO) uygulanan koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) hastalarında uzun süreli yatak istirahati, enfeksiyon ve kritik hastalık nöropatisi/miyopatisi nedeniyle birçok kardiyak, pulmoner ve psikiyatrik komplikasyon ortaya çıkmaktadır. Fizyoterapi, ECMO dekanülasyonunu takiben subakut fazda fiziksel fonksiyonların eski haline getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Taburcu olduktan sonra, bu hastalar kombine rehabilitasyon ile daha hızlı iyileşmekte ve yaşam kaliteleri artmaktadır. Bu yazıda, ECMO tedavisi gören ve yoğun bakım ünitesinden taburcu olan COVİD-19’lu iki hastaya uygulanan kombine fizyoterapi programının etkileri tartışılmaktadır. Kombine rehabilitasyon programının taburcu olduktan sonra erken uygulanması olumlu sonuçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, erken rehabilitasyon, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu

Tam Metin (İngilizce)