Olgu Sunumu

COVID-19 Pnömonisinde Görülen Spontan Hemopneumotoraks

10.4274/tybd.galenos.2020.47966

  • Ayşe Vahapoğlu
  • Bektaş Akpolat
  • Zuhal Çavuş
  • Döndü Genç Moralar
  • Aygen Türkmen

Gönderim Tarihi: 05.07.2020 Kabul Tarihi: 04.09.2020 J Turk Soc Intens Care 2020;18(1):46-49

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pnömonisi özellikle tedaviye yanıt vermeyen durumlarda daha karmaşık olabilir. Buna ilaveten klinik ve laboratuvar incelemeleri, radyolojik değerlendirme izlem sırasında ortaya çıkabilecek problemlere erken tanı koymayı kolaylaştırır. Biz bu olgu sunumunda COVID-19 pnömonili hastada ciddi bir komplikasyon olan hemopnömotoraks olgusunu değerlendirdik. COVID-19 pnömonili hastanın yakın takibi ile hemopnömotoraksa hızlıca tanı konulup, tedavi edildi. Özellikle tedaviye dirençli COVID-19 pnömonili hastalar, komplikasyonlar açısından yakın takibe alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pnömoni, koronavirüs, hemotoraks

Tam Metin (İngilizce)