Olgu Sunumu

COVID-19 Ayırıcı Tanısı Olarak Yetişkinlerde İnsan Metapnömovirüs Enfeksiyonu

10.4274/tybd.galenos.2020.62207

 • Lerzan Doğan
 • Canan Akıncı
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Hande Simten Demirel Kaya
 • Rehile Zengin
 • Orkhan Mammadov
 • Aylin İlksoz
 • İlkay Kısa Özdemir
 • Meltem Yonca Eren
 • Nazire Afsar
 • Sesin Kocagöz
 • İbrahim Özkan Akıncı

Gönderim Tarihi: 13.11.2020 Kabul Tarihi: 07.12.2020 J Turk Soc Intens Care 2021;19(2):90-93

İnsan metapnömovirus (HMPV), şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2’den 18 yıl önce tanımlanan yeni solunum yolu virüsüdür. Bilinen diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarına benzer klinik semptomlarla sahip olup, her iki virüs de akut solunum yetersizliğine neden olabilir. HMPV çocukluk çağı solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinse de, yetişkinlerin çoğunda hafif ve kendini sınırlayan enfeksiyonlara neden olur, hatta riskli hastalarda klinik seyir komplike olup ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Yetişkinler viral enfeksiyon durumunda rutin olarak HMPV için taranmadığından Türkiye’de HMPV enfeksiyonlarının prevalansı bilinmemektedir ve önceki rapor edilen olgular pediatrik popülasyonda yer almaktadır. Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisi sırasında özellikle solunum bulgularına nörolojik komplikasyonlar eklendiğinde akılda tutulmalıdır. Bu raporda HMPV pnömonisi ve ensefaliti olan iki yetişkin olguyu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Metapnömovirüs enfeksiyonu, akut solunum yolu enfeksiyonları, nörolojik tutulum, geniş respiratuvar tarama

Tam Metin (İngilizce)