Derleme

Bir Tedavi Yaklaşımının İstenmeyen Komplikasyonu: Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)

10.4274/Tybdd.75047

  • Bülent Güçyetmez
  • Aylin Çimet Ayyıldız

Gönderim Tarihi: 11.09.2013 Kabul Tarihi: 13.09.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(2):47-53

Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu(OHSS); ovülasyon indüksiyonu sonrasında masif ovaryen büyüme, multipl ovaryen kistler, aşırı steroid hormon salınımı, kapiller geçirgenlik artışı, elektrolit imbalansı ve protein kaybı ile karakterize bir klinik tablodur. Klinik ve laboratuar bulgular göz önüne alındığında OHSS infeksiyöz olmayan bir SIRS tablosudur. OHSS’de spesifik bir tedavi yöntemi yoktur. Komplikasyonların önlenmesi ve tedavi edilmesi önceliklidir. OHSS’nin SIRS tablosu olarak kabul edilmesi ve tedavi yaklaşımlarının buna göre planlanması yoğun bakım gereksinimini önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu, OHSS, SIRS