Özgün Araştırma

APACHE II, SOFA, ISARIC/WHO 4C Mortalite Skoru ve CO-RADS’ın Kritik Coronavirüs 2019 (Covid-19) Hastalarının Mortalite Tahmininde Kullanımı

10.4274/tybd.galenos.2022.2022.77598

  • Hülya Sungurtekin
  • Fatih Sargın
  • Metin Kılınç
  • Mithat Kahramanoğlu
  • Mert Akbulut
  • Ferruh Ayoğlu
  • Ahmet Çalışkan
  • Simay Karaduman

Gönderim Tarihi: 19.04.2022 Kabul Tarihi: 26.08.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Kritik Covid-19 hastalarının Mortalite tahmininde Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II (APACHE II) skoru, Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (SOFA) skoru, Glasgow Koma Skalası (GCS), 4C Mortalite skoru ve Covid-19 Raporlama ve Veri Sistemi (CO-RADS)’ nin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Laboratuvarca doğrulanmış Covid-19 enfeksiyonu veya klinik ve radyolojik olarak doğrulanmış Covid-19 enfeksiyonu olan erişkin yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalar dahil edildi. Klinik özellikler, sonuçlar, APACHE II skoru, SOFA skoru, ISARIC/WHO 4C mortalite skoru ve CO-RADS sınıflandırması yatış esnasında kaydedildi.

Bulgular:

Bu çalışmaya 276 hasta dahil edildi. Ölen hastalarda yaş ortalaması daha yüksekti. En sık hastaneye yatış nedeni solunum yetmezliğiydi (%67). En sık eşlik eden hastalıklar hipertansiyon (%51,8), kalp hastalığı (%43,4) ve diyabet (%33,6) idi. Hastaların %61,5’unda organ yetmezliği mevcuttu. Ortalama APACHE II, SOFA, GCS ve 4C mortalite skorları ölen hastalarda daha yüksekti. Mortalite için 4C mortalite ve SOFA skorları, sırasıyla AUC 0.736 ve 0.706 alan ile daha yüksek öngörü bulundu. 4C mortalite skoru %78.9 duyarlılık ve %58.1 özgüllüğe sahipken, SOFA’nın duyarlılığı %78.9 ve özgüllüğü %53.3 idi.

Sonuç:

4C mortalite ve SOFA skorları, yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarında mortalitenin tahmin ettirici bir göstergesi olabili

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Yoğun Bakım, CO-RADS sınıflandırması, 4C Mortalite skoru, SOFA skoru and APACHE II skoru