Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Investigating the Impact of Airway Management Training on the Moral Distress and Compassion Fatigue of Nurses Working in Intensive Care Units
 • Mohamad Golitaleb
 • Behnam Masmouei
 • Ali Jadidi
 • Fatemeh Hoomani Majdabadi
 • Mehdi Harorani
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.03521
Yoğun Bakım Ünitesinde Eldiven Kullanımı
 • Nimet Ateş
 • Semra Yurdakul
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.96158
Yeni Kurulan Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hızlı Müdahale Sistem Aktivasyonu Sonrası Hastane İçi Mortalite Prediktörleri
 • Büşra Tezcan
 • Müçteba Can
 • Çilem Bayındır Dicle
 • İbrahim Mungan
 • Derya Ademoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.76598
Sepsis ve Fibroblast Growth Factor 21: Yeni Bir Akut Faz Reaktanı Mı?
 • Selcen Deveci
 • Arzu Or Koca
 • Derun Taner Ertuğrul
 • Tolga Akkan
 • Esin Beyan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.13008
Cerrahi Yoğun Bakımlarda Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşimi İnfeksiyonunu Önlemede Bakım Paketi Yaklaşımının Etkisi
 • Eda Akyol
 • İkbal Çavdar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.44154
Pandemi Sürecinde Non-COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite
 • Özgür Kömürcü
 • Müzeyyen Beldağlı
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40085
Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyon Sürveyans Sonuçları: Üç Yıllık Analiz
 • Merve Sefa Sayar
 • Esma Eroğlu
 • Dilek Bulut
 • Aslı Haykır Solay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41636
Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde Disfaji: Kesitsel Bir Anket Çalışması
 • Selen Serel Arslan
 • Numan Demir
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.71473
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Cerrahi Hastalarının Algıladıkları Çevresel Stresörler
 • Murat Can Mollaoğlu
 • Olgay Karabulut
 • Yasemin Boy
 • Mukadder Mollaoğlu
 • Kürşat Karadayı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.28290
Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Tedavisi ve Rejyonel Analjezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması
 • Volkan Hancı
 • Şule Özbilgin
 • Serhan Yurtlu
 • Dilek Ömür Arça
 • Necati Gökmen
 • Atalay Arkan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.14041
Posttravmatik Nöbet Profilaksisinde Fenitoine karşı Levetirasetam
 • Tuğçe Mengi
 • Barış Yılmaz
 • Uğur Koca
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40327
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Multi Travmalı Hastaların Retrospektif İncelenmesi
 • Orhun Demir
 • Tuba Berra Sarıtaş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.47855
Yoğun Bakım Ünitesinde Fiberoptik Bronkoskopik Örneklemenin Tedavi Değişimi ve Prognoza Etkisi
 • Yasin Levent Uğur
 • Murat Küçük
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Bilgin Cömert
 • Necati Gokmen
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.60783
Mortal Seyreden Kritik Hastalarda Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonlarının ve Sepsisin Değerlendirilmesi
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Çağla Yazar
 • İrem Ulutaş Ordu
 • Helin Şahintürk
 • Tuğba Yanık Yalçın
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.62533
Comparison of Mini-bronchoalveolar Lavage Technique with Endotracheal Aspirate and Bronchoscopic Specimens in Isolating Ventilator-associated Pneumonia Factors in Patients Under Intensive Care
 • Pelin Ağırgöl
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Günseli Orhun
 • Arif Atahan Çağatay
 • Metin Kılıç
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.24855
Hemşirelerin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışlarının Klinik Karar Vermeye Etkisi
 • Saadet Erzincanlı
 • Kadriye Sayın Kasar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.00710
Yoğun Bakım Literatüründe Nütrisyon ile İlişkili En Çok Atıf Alan 101 Çalışmanın Değerlendirilmesi
 • Volkan Hancı
 • Gözde Gürsoy Çirkinoğlu
 • Gözde Altuntaş Uzun
 • Yasemin Şişecioğlu
 • Sezen Korkut
 • Esra Kırova
 • Büşra Manduz Yavuz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.51523
İleri Yaş Kalça Kırığı Hastalarında Preoperatif Prognostik Beslenme Indeksinin Postoperatif Mortaliteyle İlişkisi
 • Nur Canbolat
 • Dilan Büyük
 • İlhan Sulejmani
 • Yavuz Sağlam
 • Demet Altun
 • Hayati Durmaz
 • Mehmet I. Buget
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.62634
Beyin Ölümü Tespiti ve Tanısında Bispektral İndeks Monitorizasyonunun Yararlılığı
 • Kutlay Aydın
 • Yasin Levent Uğur
 • Taner Çalışkan
 • Begüm Ergan
 • Tuğçe Mengi
 • Yusuf Savran
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Uğur Koca
 • Pembe Keskinoğlu
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.08379
Pandemi Süresince Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışanların Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Özlem Öner
 • Sibel Büyükçoban
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.70298
COVID-19 Olgularında BT ile Değerlendirilen Kardiyovasküler ve Metabolik Risk Faktörleri
 • Esra Meltem Kayahan Ulu
 • Özlem Terzi
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.18199
Türkiye’nin Başkentinde -Ankara- COVID-19 şüphesiyle Yoğun Bakıma Kabul Edilen 1430 Hastanın Sonuçları: Tek Merkezli Çalışma
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Gül Meral Kocabeyoğlu
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Tülay Tuncer Peker
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65487
COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Eritrosit Dağılım Genişliği Değerinin, Mortalite ile İlişkisi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.04834
Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Tele-yoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri
 • Ebru Karakoç
 • İlkay Ceylan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Ağrılı İşlemler Sırasında Ağrı Davranışları ve Fizyolojik Parametreleri
 • Yeliz Sürme
 • Hatice Yüceler Kaçmaz
 • Özlem Ceyhan
 • İlker Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.72621
COVID-19 ile İlişkili Şiddetli ARDS Hastalarında Sekonder Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zuhal Yeşilbağ
 • Ezgi Güngördü
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.78942
Ağır Pnömonili COVID-19 Hastalarında ABH Gelişimi Tahmin Edilebilir mi?
 • Rabia Sarı Küçük
 • Asime Ay
 • Esra Dağlı
 • Rabia Gülsüm Aydın
 • Namigar Turgut
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05025
Bir Üniversite Hastanesinde Farklı Bölümlerde Legionella ve Diğer Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması: Prospektif Çalışma
 • Filiz Orak
 • Ekrem Kireçci
 • Yavuz Orak
 • Kezban Tülay Yalçınkaya
 • Hafize Öksüz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.36449
Genel Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Hematolojik Maligniteli Hastaların Değerlendirilmesi-Özelleşmiş Hematolojik YBÜ Olmalı mı?
 • Murat Küçük
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Boran Yavuz
 • Bişar Ergün
 • Mehmet Nuri Yakar
 • Bilgin Cömert
 • Ali Necati Gökmen
 • İnci Alacacıoğlu
 • Begum Ergan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38358
Asit Baz Bozukluklarına Stewart Yaklaşımı: Güçlü İyon Farkı Yoğun Bakım Mortalitesini Etkiler Mi?
 • Furkan Tontu
 • Sinan Aşar
 • Beyza Ören Bilgin
 • Güneş Özlem Yıldız
 • Kübra Arslan Tontu
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.83007
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalardaki Kalp Hızı Değişkenliğinin İncelenmesi
 • Rafet Yarımoğlu
 • Çetin Kaymak
 • Namık Nebi Özcan
 • Sani Namık Murat
 • Hülya Basar
 • Ayşe Özcan
 • Alparslan Kurtul
 • Mustafa Kotanoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.95914
Yoğun Bakım Ünitelerinde Potansiyel Yersiz Tedaviler (INAPPT-ICU): Nokta Prevalans Çalışması
 • Elif Erdoğan Öngel
 • Hülya Sungurtekin
 • Dilek Memiş
 • Demet Tok Aydın
 • Hilal Ayoğlu
 • Ferruh Ayoğlu
 • Işıl Özkoçak Turan
 • Çetin Kaymak
 • Dilek Özcengiz
 • Mustafa Kemal Bayar
 • Yalım Dikmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.26918
Moderate ARDS’li COVID-19 Hastalarında Entübasyon ve Mortalite İlişkisi, Sekonder Bakteriyel Enfeksiyon Durumu
 • Derya Tatlısuluoğlu
 • Gülçin Hilal Alay
 • Kadir Bulut
 • Burcu İleri Fikri
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37450

Olgu Sunumu

Antihipertansif İlaç Zehirlenmesi Olan Bir Çocuktaki Kardiyojenik Şok
 • Hatice Feray Arı
 • Fatih Eren
 • Dorukhan Besin
 • İbrahim Altun
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.68442
Covid 19 ile İlişkili ARDS Hastalarında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonun Başarıyla Uygulaması Sonrası Erken Kombine Rehabilitasyonun Etkinliği: İki Vaka Raporu
 • Nurel Ertürk
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Merve Özdoğan
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05706
V-V ECMO Vasküler Kanül Problemleri; 3 Olgu Raporu
 • Murat Aslan
 • Rabia Yılmaz
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05945

Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda HFNO ile tedavi edilen COVID-19 Hastalarının Değerlendirilmesi
 • Ayşe Müge Karcıoğlu
 • Hatice Zeynep Atlı
 • Oğuz Karcıoğlu
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.52244
Bilgisayarlı Toraks Tomografisinin Kritik COVID-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerine Tahmin Değeri
 • Elif Bombacı
 • Kemal Tolga Saraçoğlu
 • Ömer Aydıner
 • Fulya Ciyiltepe
 • Ayten Saraçoğlu
 • Ebru Dülger İliş
 • Recep Demirhan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.68552

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler