Derleme

Yanikta Mekanik Ventilasyon Endikasyonlari ve Stratejileri
 • Murat Yilmaz
 • Melike Cengiz
 • Suat Sanli
 • Atilla Ramazanoglu
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0
“Weaning” de Non-invaziv Mekanik Ventilasyon
 • Murat Ünsel
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 9-12 DOI: 10.4274/tybdd.92486

Özgün Araştırma

Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Rafi Doğan
 • Betül Başaran
 • Hüseyin Ulaş Pınar
 • Mehmet Arslan
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.18
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Nöromüsküler Blokajın Oksijen ve Enerji Tüketimine Etkisi
 • Esra Yüksel
 • İlkin Çankayalı
 • Kubilay Demirağ
 • Ali Reşat Moral
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.51
Mekanik Ventilasyonda Aktif ve Pasif Nemlendiricilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 • H. Dilek Mersin Özcanoğlu
 • Seval Ürkmez
 • Oktay Demirkıran
 • Tuğhan Utku
 • Yalım Dikmen
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.08.02
Akut Zehirlenme Nedeniyle Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Sonuçları
 • Mehmet Ali Erdoğan
 • Mustafa Said
 • Aydoğan Ülkü Özgül
 • Muharrem Uçar
 • Cemil Çolak
 • Ender Gedik
 • Türkan Togal
 • Mahmut Durmus
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 54-59 DOI: 10.4274/Tybdd.35229

Olgu Sunumu

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı
 • Mustafa Said Aydoğan
 • M.Ali Erdoğan
 • Aytaç Yücel
 • Ülkü Özgül
 • Hüseyin Konur
 • Türkan Toğal
 • Mahmut Durmuş
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.111
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu
 • Yusuf Savran
 • Tuğba Başoğlu
 • Güntuğ Güngör
 • Sevgi Öztürk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40 DOI: 10.4274/tybdd.83803

Orijinal Makale

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Geçiren Erişkinlerde Uzamış Mekanik Ventilasyonun Önbelirleyicileri
 • Nukhet Veziroğlu Akovalı
 • Aynur Camkıran
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Atilla Sezgin
 • Arash Pirat
 • Gülnaz Arslan
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 6-16 DOI: 10.4274/Tybdd.22932
Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Adem Dursun
 • Başak Nur Akyıldız
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 28-33 DOI: 10.4274/tybdd.57070

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler