Özgün Araştırma

Erişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programlarına Katılmış Yoğun Bakım Hemşirelerinin Programa Yönelik Görüşleri
  • Nilgün Göktepe
  • Emine Türkmen
  • Gülçin Bozkurt
  • Ebru Kıraner
  • Yasemin Ergün
  • Yasemin Ersöz
  • Zeynep Gül Bozdemir
  • Aycan Kelez Yayık
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.58076

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar