Olgu Sunumu

Ketiapine Bağlı Gelişen Kardiyak Arrest ve Bilinç Kapanması
 • Ahmet Şen
 • Yakup Tomak
 • Başar Erdivanlı
 • Aysel Kurt
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.195

Olgu Sunumu

Ketiapin Kullanımı Sonrası Kolaylaşmış Weaning: Olgu Sunumu
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Emin Tunç Demir
 • Ahmet Şenol Uyar
 • İsmail Arslan
 • Poyraz Bozkurtlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.88598
Ketiapin ve Risperidon ile Kombine Edilen Lityumun Organ Sistemleri Üzerine Toksik Etkileri
 • Canan Salman Önemli
 • Özlem Sarıtabak
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 109-114 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19970

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar