Orijinal Makale

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonları
 • Ahmet Gürbüz
 • Hülya Sungurtekin
 • Melahat Gürbüz
 • İlknur Kaleli
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
 • Uğur Göktaş
 • Görkem Yaman
 • Mustafa Kasım Karahocagil
 • Adnan Bilici
 • İsmail Katı
 • Mustafa Berktaş
 • Hayrettin Akdeniz
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Anestezi yoğun bakım ünitesinde görülen hastane enfeksiyonları
 • Ahmet Gürbüz
 • Hülya Sungurtekin
 • Melahat Gürbüz
 • İlknur Kaleli
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
 • Uğur Göktaş
 • Görkem Yaman
 • Mustafa Kasım Karahocagil
 • Adnan Bilici
 • İsmail Katı
 • Mustafa Berktaş
 • Hayrettin Akdeniz
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0

Özgün Araştırma

Alt Ekstremitede Doku Defekti Nedeniyle Flep Rekonstrüksiyonu Uygulanan Hastalarda Post-operatif Flep Komplikasyonunu Etkileyen Faktörler
 • Arzu Karaveli
 • Asım Uslu
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 18-23 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.54264
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavi Edilen Travma Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Esma Adıyaman
 • Murat Emre Tokur
 • Zehra Mermi Bal
 • Ali Necati Gökmen
 • Uğur Koca
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 146-153 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.82905

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması
 • Ahmet Şen
 • Başar Erdivanlı
 • Tolga Koyuncu
 • Abdullah Özdemir
 • Hızır Kazdal
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67 DOI: 10.4274/tybdd.63634

Olgu Sunumu

Postoperatif Deliryum Etiyolojisinde Tiroid Fırtınası: Olgu Sunumu
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Remzi İşçimen
 • İrem Aydoğmuş
 • Sinan Bora
 • Ayşen Akkurt Kocaeli
 • Ferda Kahveci
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 63-67 DOI: 10.4274/tybdd.13007
Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu
 • Canan Yılmaz
 • Derya Karasu
 • Seda Cansabuncu
 • Yılmaz Apaydın
 • Hasan Özal
 • Mine Aköz
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86 DOI: 10.4274/tybdd.46330
Endotrakeal Tüp Malpozisyona Bagli Sag Trakeobronsiyal Yaralanma: Olgu Sunumu
 • Serkan Uçkun
 • Tamer Kuzucuoglu
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 106-109 DOI: 10.4274/tybdd.70188

Olgu Sunumu

Sezaryen Sonrası Gelişen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu: Olgu Sunumu
 • Emel Yıldız
 • Özlem Öner
 • Mustafa Çetiner
 • Murat Emre Tokur
 • Alparslan Koç
 • Kudret Alan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 226-230 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19870

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler