Özgün Araştırma

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
  • Helin Şahintürk
  • Aycan Özdemirkan
  • Fatma Kılıç
  • Onur Özalp
  • Hande Arslan
  • Pınar Zeyneloğlu
  • Arash Pirat
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 58-63 DOI: 10.4274/tybd.73636

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar