Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde “Yeni” Bir Araç: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu
 • Gülay Eren
 • Oya Hergünsel
 • Zafer Çukurova
 • Yüksel Doğan
 • Osman Karakaya
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.37

Editöre Mektup

Yüksek Doz İnotropik Desteğe Rağmen Refrakter Hipotansiyon: Olağandışı Bir Neden
 • Sunit Kumar Gupta
 • Mussavvir Agha
 • Ankur Sharma
 • Varuna Vyas
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 60-62 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.82621

Olgu Sunumu

Göğüs Radyografisi ile Görüntülemeyen Pnömotoraks Tanısında Ultrasonografinin Kullanımı: Olgu Sunumu
 • Funda Gök
 • Alper Kılıçaslan
 • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 106-111 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.15013

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar