Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Normokalorik veya Hipokalorik Nütrisyonun Renal Fonksiyonlar ve Hasta Sonlanımı Üzerine Etkileri
  • Ahmet Oğuzhan Küçük
  • Mehtap Pehlivanlar Küçük
  • Hülya Ulusoy
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 1-8 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.15045
Yoğun Bakımda İzlenen Boğulma Olgularında Sonlanımı Etkileyen Parametreler: Sekiz Yıllık Retrospektif Hasta Verileri
  • Mehtap Pehlivanlar Küçük
  • Ahmet Oğuzhan Küçük
  • Çağatay Erman Öztürk
  • Özgür Kömürcü
  • İlkay Koray Bayrak
  • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 13-20 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.34735

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler