Orijinal Makale

Yogun Bakiminda Nütrisyon Destegi
 • Ali Resat Moral
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 2006; 4: 0-0
Özel Durumlarda Nütrisyon Destegi
 • Mois Bahar
J Turk Soc Intens Care 2006; 4: 0-0

Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Normokalorik veya Hipokalorik Nütrisyonun Renal Fonksiyonlar ve Hasta Sonlanımı Üzerine Etkileri
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Hülya Ulusoy
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 1-8 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.15045
Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Kritik Hastalarda mNUTRIC Skor ile 28 Günlük Mortalite Arasındaki İlişki
 • Beliz Bilgili
 • Murat Haliloğlu
 • İsmet Sayan
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 38-43 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30922
Yoğun Bakım Hastalarında Erken Enteral İmmünonütrisyon Uygulamasının Enflamatuvar Yanıta Etkisi
 • Fatma Çelik
 • İpek Saadet Edipoğlu
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 88-95 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.28290

Özgün Araştırma

Nütrisyon Timi Yoğun Bakımda Neleri Değiştirir?
 • Ahmet Fatih Yılmaz
 • Ertuğrul Kılıç
 • Sema Gürsel
 • Nazlı Tiryaki
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 59-62 DOI: 10.4274/tybdd.70299
Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması
 • Ahmet Şen
 • Başar Erdivanlı
 • Tolga Koyuncu
 • Abdullah Özdemir
 • Hızır Kazdal
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67 DOI: 10.4274/tybdd.63634

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler