Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen A. baumannii İzolatlarının Kolistin MİK Değerlerinin ve Direnç Genlerinin İrdelenmesi
  • Yücel Duman
  • Mehmet Sait Tekerekoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.47965

Özgün Araştırma

Onkoloji Hastanesi Yogun Bakim Ünitesinde Kolistin Iliskili Nefrotoksisitenin Retrospektif Degerlendirilmesi
  • Mensure Kaya
  • Yeliz Irem Tunçel
  • Rukiye Neslihan Kuru
  • Saadet Mentes
  • Süheyla Ünver
  • Sabahat Çeken
  • Mustafa Ertek
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 51-56 DOI: 10.4274/tybdd.24633

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar