Olgu Sunumu

Status Epileptikus Sonrasında Kardiyak Arrest: Bupropion ve Ekstazi İntoksikasyonu
 • Zübeyde Tuba Duran
 • Pınar Karabacak
 • Kemal Yetiş Gülsoy
 • Hatice Akdu
 • Füsun Eroğlu
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 41-43 DOI: 10.4274/tybd.74946

Olgu Sunumu

Hemoperfüzyon ile Tedavi Edilen Amitriptilin Kardiyak Toksisitesi
 • Nurdan Ünlü
 • Gülbahar Çalışkan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Remzi İşçimen
 • Ferda Kahveci
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 43-46 DOI: 10.4274/tybdd.46338

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İntoksikasyon Hastalarının Retrospektif İncelemesi
 • Dilara Tüfek
 • Bilge Banu Taşdemir
 • Remziye Sıvacı
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 67-71 DOI: 10.4274/tybdd.42243

Olgu Sunumu

Metformin İntoksikasyonuna Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
 • Çelebi Kocaoğlu
 • Ahmet Özel
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 76-78 DOI: 10.4274/tybd.26818
Sentetik Kannabinoid İntoksikasyonuna Bağlı Rabdomiyoliz ve Böbrek Yetmezliği
 • Semiha Orhan
 • Kemal Yetiş Gülsoy
 • Selvinaz Demirel
 • Salih İnal
 • Füsun Eroğlu
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 141-144 DOI: 10.4274/tybd.65487
Kirpi Balığı Yedikten Sonra Gelişen Parestezi Olgusu
 • Mehmet Murat Çelik
 • Levent Özdemir
 • Nazlı Deniz Ateş
 • Resul Akyol
 • Hakan Karabay
 • Adem Çiftci
 • Ömer Faruk Çelik
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 144-147 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.07279
Status Epileptikus Gelişen Bir Venlafaksin İntoksikasyon Olgusunda Etkin Lipid Emülsiyon Tedavisi
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Güner Özçelik
 • Esra Şevketoğlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 213-216 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.60565
Çoklu İlaç İntoksikasyonu Yönetiminde Propranolol için İntravenöz Lipid Tedavisi
 • Lale Karabıyık
 • Burhan Sami Kalın
 • Eda Macit Aydın
 • Özge Nadastepe
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 221-225 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32932

Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda İntoksikasyonlar: Glasgow Koma Skoruna Göre Maliyet ve Yatak İşgali
 • Sedat Saylan
 • Bilal Şengü
 • Gülgün Elif Akçalı
 • Verda Dinar Tuna
 • Engin Ertürk
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 88-93 DOI: 10.4274/tybd.27247

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler