Özgün Araştırma

Adjuvan Tedavilerin COVID-19 Pozitif Yoğun Bakım Hastaların Morbidite ve Mortalitelerine Etkisi
  • Abdullah Özdemir
  • Başar Erdivanlı
  • Asiye Özdemir
  • Hızır Kazdal
  • Leyla Kazancıoğlu
  • Tolga Koyuncu
  • Ayşe Hızal
  • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 31-38 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.03511

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar