Olgu Sunumu

Valproik Asid ve Meropenem Arasındaki İlaç Etkileşimi: Olgu Sunumu
  • Murat Yaşar Özkalkanlı
  • Fulya Yılmaz Duran
  • Günay Yıldız
  • Orhan Kılıç
  • Onur Okur
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 46-48 DOI: 10.4274/tybdd.46220

Özgün Araştırma

Septik Hastaların Tedavisinde Polifarmasinin ve İlaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi
  • Nursel Sürmelioğlu
  • Kutay Demirkan
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 105-110 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.36844

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler