Olgu Sunumu

Ciddi Amitriptilin Zehirlenmesi Olan Hastada Hemodiyafiltrasyon Uygulaması
  • Ülkü Sabuncu
  • Ruslan Abdullayev
  • Mehmet Duran
  • Abuzer Güler
  • Hatice Selçuk Kuşderci
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 79-82 DOI: 10.4274/tybd.32559

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar