Derleme

Persistant Enflamasyon, İmmünosüpresyon ve Katabolizma Sendromu
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 1-5 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19484

Olgu Sunumu

Yoğun Bakımda COVID-19 Seyrinde Makrofaj Aktivasyon Sendromu Gelişen Olgu: Olgu Sunumu
 • Tümay Çakır
 • Canan Gürsoy
 • Nuray Topçuoğlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 57-60 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.80299

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesine Girişte Enflamasyon Biyobelirteçlerinin Düzeyi ile Sepsis Hastalarında Akut Beyin Disfonksiyonunun Süresi Arasındaki İlişki
 • Günseli Orhun
 • Achmet Ali
 • Gülçin Alay
 • Verda Tuna
 • Emre Çeliksoy
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 138-145 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.04695

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler