Özgün Araştırma

COVID-19 Hastalarında Cinsiyetin Enflamatuvar Belirteçlere Etkisi
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Gülçin Hilal Alay
 • Emre Çeliksoy
 • Verda Tuna
 • Günseli Orhun
 • Mehmet Kılıç
 • Mutlu Mercan
 • Figen Esen
 • Arif Atahan Çağatay
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 14-21 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.29292

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar