Özgün Araştırma

Sepsiste Mortalite Prediktörleri: Retrospektif Bir Çalışma
 • Ümmahan Dalkılınç Hökenek
 • Funda Gümüş Özcan
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Kerem Erkalp
 • Ayşin Selcan
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 82-89 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.30074
Yoğun Bakım Ünitesine Girişte Enflamasyon Biyobelirteçlerinin Düzeyi ile Sepsis Hastalarında Akut Beyin Disfonksiyonunun Süresi Arasındaki İlişki
 • Günseli Orhun
 • Achmet Ali
 • Gülçin Alay
 • Verda Tuna
 • Emre Çeliksoy
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 138-145 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.04695

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler