Derleme

Tele-Yoğun Bakım ve Türkiye’deki Mevcut Durum, Fırsatlar, Kısıtlamalar
 • Yasin Levent Uğur
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 54-61 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.96530

Özgün Araştırma

Sepsisli ve Septik Şoklu Hastalarda Transkutanöz ve Arter Kan Gazı Analizlerinin Karşılaştırılması
 • Reşit Saruhan
 • Berna Kaya Uğur
 • Süleyman Ganidağlı
 • Pınar Tümtürk
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 111-117 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57873
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavi Edilen Travma Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Esma Adıyaman
 • Murat Emre Tokur
 • Zehra Mermi Bal
 • Ali Necati Gökmen
 • Uğur Koca
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 146-153 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.82905

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler