Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Şiddetli COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Toraks Ultrason ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skorlamaları Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Döndü Genç Moralar
 • Ferhat Çengel
 • Zuhal Çavuş
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41736
Sedasyon, Analjezi ve Anestezi İçin Kullanılan İlaçlar ile SARS-CoV-2, ACE-2 and SARS-CoV-2- ACE-2 Kompleksi Arasındaki Etkileşimlerin Moleküler Docking Yöntemiyle İncelenmesi
 • Evren Büyükfırat
 • Mustafa Durgun
 • Nuri Yorulmaz
 • İsmail Koyuncu
 • Mahmut Alp Karahan
 • Ataman Gonel
 • Veli Fahri Pehlivan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.69885
Koronavirüs Hastalığı-2019 Tanısıyla Yoğun Bakıma Alınan Hastalarda Morbidite ve Mortalitenin Belirteçleri Olarak Laboratuvar Parametrelerinin Etkinliği
 • Leyla Kazancıoğlu
 • Başar Erdivanlı
 • Hızır Kazdal
 • Abdullah Özdemir
 • Tolga Koyuncu
 • Ayşe Hızal
 • Asiye Özdemir
 • İlkay Bahçeci
 • Şule Batcık
 • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.05914
Solunum Yetmezliği Olan COVID-19 Hastalarında Akciğer Ultrasonografisinin Takip ve Tedavide Yeri
 • Döndü Genç Moralar
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Hüseyin Gökçenoğlu
 • Ayfer Kaya Gök
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.30592
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Olgularında Kısa Dönem Mortalitenin Prognostik Belirteci Olarak Laktat/Albumin Oranı
 • Abdullah Gök
 • Umut Sabri Kasapoğlu
 • Leman Acun Delen
 • Ferda Özmen
 • Süsen Banazılı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.37167
Standart Protokol ile Tedavi Edilen COVID-19 Pnömonisi Hastaları: Beş Yoğun Bakım Ünitesinin Gözlemsel Sonuçları
 • Hande Simten Demirel Kaya
 • Orkhan Mammadov
 • Lerzan Dogan
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • İlkay Kısa Özdemir
 • Sevdinaz Rasimoğlu
 • Ararso Kedir Jima
 • Aylin İlksöz
 • Duygu Emine Güdük
 • Emir Kılınç
 • Seher İrem Kıran
 • Merve Şeker
 • Rehile Zengin
 • Ayşe Sesin Kocagöz
 • Mustafa Şener Yıldırım
 • Şaban Selçuk Dinçer
 • Fatma Elif Gülek
 • İbrahim Dikmen
 • Filiz Tüzüner
 • Murathan Yazıcı
 • Serkan Ünsal
 • Taner Ljama
 • İsmail Demirel
 • Işıl Köylüoğlu
 • Aykut Ayyıldız
 • Işıl Kesimci
 • Şahika Bolsoy Deveci
 • Canan Akıncı
 • Vildan Ersöz
 • Meltem Eren
 • Nilüfer Çeltik
 • Achmet Ali
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 1-13 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57441
COVID-19 Hastalarında Cinsiyetin Enflamatuvar Belirteçlere Etkisi
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Gülçin Hilal Alay
 • Emre Çeliksoy
 • Verda Tuna
 • Günseli Orhun
 • Mehmet Kılıç
 • Mutlu Mercan
 • Figen Esen
 • Arif Atahan Çağatay
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 14-21 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.29292
COVID-19 Salgını için Türkiye’de Nisan Ayı Sonuna Kadar İhtiyaç Duyulan Yoğun Bakım Yatak Sayısı ve Hastane Kapasitesinin Dolaylı Tahmini
 • Handan Ankaralı
 • Seyit Ankaralı
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 22-30 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.68077
Koronavirüs Hastalığı-2019’un Erken Döneminde Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathane Çalışanlarının Bilgi Düzeyi: Türkiye’den Kesitsel Anket
 • Canan Yılmaz
 • Ayşe Neslihan Balkaya
 • Filiz Ata
 • Halil Erkan Sayan
 • Ümran Karaca
 • Sami Yılmaz
 • Çağdaş Baytar
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 24-32 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.46855
Adjuvan Tedavilerin COVID-19 Pozitif Yoğun Bakım Hastaların Morbidite ve Mortalitelerine Etkisi
 • Abdullah Özdemir
 • Başar Erdivanlı
 • Asiye Özdemir
 • Hızır Kazdal
 • Leyla Kazancıoğlu
 • Tolga Koyuncu
 • Ayşe Hızal
 • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 31-38 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.03511
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Charlson Komorbidite İndeksi ve Pnömoni Şiddet İndeksinin Mortalite ile İlişkisi
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Sinan Aşar
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 33-41 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.87587
Kritik COVID-19 Hastalarında İL-6 Düzeyleri ve Diğer Enflamatuvar Parametreler ile Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Tutulum Skorları Arasında Korelasyon Var Mıdır?
 • Abdulhalim Karayel
 • Asu Özgültekin
 • Buket Yağcı
 • Ahmet Sari
 • Yelda Balık
 • Sebahat Aksaray
 • Osman Ekinci
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 39-45 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.96168

Olgu Sunumu

COVID-19 Pnömonisinde Görülen Spontan Hemopneumotoraks
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Bektaş Akpolat
 • Zuhal Çavuş
 • Döndü Genç Moralar
 • Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 46-49 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.47966
COVID-19 ve Uyanık Pron Pozisyon
 • Fisun Özbilen
 • Ali Aydın Altunkan
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 50-56 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.51422
Yoğun Bakımda COVID-19 Seyrinde Makrofaj Aktivasyon Sendromu Gelişen Olgu: Olgu Sunumu
 • Tümay Çakır
 • Canan Gürsoy
 • Nuray Topçuoğlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 57-60 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.80299
Yoğun Bakımda COVİD-19 Pnömonili Hastalarda Tosilizumab Kullanımı: Olgu Serisi
 • Berna Yılmaz
 • Büşra Ergut Sezer
 • Mustafa Günkaya
 • Lütfi Çağatay Onar
 • Fatih Sivri
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 61-66 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.19483
COVID-19 Ayırıcı Tanısı Olarak Yetişkinlerde İnsan Metapnömovirüs Enfeksiyonu
 • Lerzan Doğan
 • Canan Akıncı
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Hande Simten Demirel Kaya
 • Rehile Zengin
 • Orkhan Mammadov
 • Aylin İlksoz
 • İlkay Kısa Özdemir
 • Meltem Yonca Eren
 • Nazire Afsar
 • Sesin Kocagöz
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 90-93 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.62207
Toksik Epidermal Nekroliz ve Koronavirüs Hastalığı-2019’un Birlikte Seyrettiği Bir Hastanın Eş Zamanlı Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
 • Banu Çevik
 • Macit Ordu
 • Elif Bombacı
 • Sezer Yakupoğlu
 • Kemal Tolga Saraçoğlu
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 141-143 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.43153
Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastasında Tosiluzumab Kullanımı Sonrası Gelişen Cedecea Davisae Bakteriyemisi
 • İrem Akın Şen
 • Cem Şen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 148-151 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.46330

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler