Özgün Araştırma

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz
 • Aynur Camkıran
 • Aycan Kundakçı
 • Coşkun Araz
 • Arash Pirat
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Hande Arslan
 • Gülnaz Arslan
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.10

Özgün Araştırma

Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarının üç yıllık direnç profili
 • Mediha Uğur
 • Serpil Genç
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.94103
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ve Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
 • Adem Dursun
 • Serkan Özsoylu
 • Hüseyin Kılıç
 • Ayşegül Ulu Kılıç
 • Başak Nur Akyıldız
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 109-114 DOI: 10.4274/tybd.63825

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar