Derleme

Persistant Enflamasyon, İmmünosüpresyon ve Katabolizma Sendromu
  • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
  • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 1-5 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19484

Olgu Sunumu

İntramusküler Diklofenak Sodyum Enjeksiyon Sonrası Toksik Epidermal Nekroliz ve Çoklu Organ Yetmezliği: Olgu Sunumu
  • Nalan Şanlı
  • Nigar Bircan Ocak
  • Kerem Erkalp
  • Mehmet Salih Sevdi
  • Ayşin Alagöl
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 83-85 DOI: 10.4274/Tybdd.68077

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar