Cilt 4, Sayı 2

Nisan 2006
(21) Orijinal Makale

Orijinal Makale

Doku Oksijenasyonu
 • Hasan Koçoglu
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Solunum Mekaniklerinin Monitörizasyonu
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Yogun Bakimda Sistemik Kan Basinci Monitörizasyonu
 • Özge Köner
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Santral Venöz Kateterizasyon ve Monitörizasyonu ve Komplikasyonlari
 • Fatma Ülger
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Kardiyak Debi ve Fonksiyonlarin Izlenmesi
 • Süleyman Ganidagli
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Elektrokardiyografi Monitörzasyonu
 • Levent Dösemeci
 • Cengiz Ermis
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Fonksiyonel Hemodinamik Monitörizasyon
 • Emre Çamçi
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Yogun Bakim Ünitesinde Elektrofizyolojik Monitörizasyon
 • Sibel K. Velioglu
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Juguler Venöz Oksijen Satürasyonu
 • Ercüment Yentür
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Yogun Bakimda Isi Monitörizasyonu
 • Ahmet Eroglu
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Gastrik Mukozal pHi
 • Güniz Meyanci Köksal
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Skorlama Sistemleri
 • Melek Sakarya
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Pihtilasma Sistemi ve Monitörizasyonu
 • Hacer Aysen Yavru
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Yogun Bakimda Intrakranial Basinç Takibi
 • Cumhur Kilinçer
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Yogun Bakimda Intrakranial Basinç Takibi
 • Cumhur Kilinçer
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Bispektral Indeks Monitörizasyonu
 • Seda Banu Akinci
 • Bilge Çelebioglu
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Yogun Bakimlarda Transözofageal Ekokardiyografi (TEÖ) Kullanimi
 • Özcan Erdemli
 • Bülent Yamak
 • Nedim Çekmek
 • Sema Turan
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Puls Oksimetre
 • Tümay Umuroglu Öncel
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Karin Içi Basinci Izleme
 • Tughan Utku
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Bispektral Indeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanisinda Alternatif Bir Yöntem
 • Handan Birbiçer
 • Nurcan Doruk
 • Sebnem Atici
 • T.Egemen Bilgin
 • Davut Yapici
 • Almila Akça
 • Zeliha Özer Altunkan
 • Ugur Oral
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Skorlama Sistemlerinin Etkiliginin Zehirlenmelerde Karsilastirilmasi
 • Tugsan Egemen Bilgin
 • Ali Aydin Altunkan
 • Zeliha Özer Altunkan
 • Handan Çamdeviren
 • Ismail Cinel
 • Ugur Oral
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar