Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Spontan Subaraknoid Kanamalı Hastaların Kısa Dönem Sonuçları: Tek Merkez Tecrübeleri

10.4274/tybd.galenos.2021.64936

  • Mehtap Pehlivanlar Küçük
  • Çağatay Erman Öztürk
  • Ahmet Oğuzhan Küçük
  • Esra Turunç
  • Fatma Ülger

Gönderim Tarihi: 20.04.2020 Kabul Tarihi: 13.01.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Spontan subaraknoid kanamalı (sSAK) hastaların yoğun bakımcılar gözüyle değerlendirildiği az sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmamızda; mortalitesi ciddi oranda yüksek böyle bir hastalığın beyin cerrahisi, girişimsel radyoloji, yoğun bakım alanında deneyimli bir ekiple takip edildiği bir high volume center’daki takip sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Yoğun bakım ünitemizde Ocak 2014-Temmuz 2018 tarihleri arasındaki yaklaşık 5 yıl boyunca izlenen sSAK hastalarının verileri, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hasta izlem çizelgeleri, dosya kayıtları ve hastane otomasyon sistemi kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular:

sSAK ile takipli 150 hasta dahil edilmiştir. Altmış-bir (%40,7) hasta yoğun bakımda kaybedilmiştir. Vazospazm gelişen hastalarında mortalite oranı (%42.8), ile vazospazm gelişmeyen hastalarındaki mortalite oranı (%40) benzerdir (p=0.917). Endovaskuler coiling yapılan 45 hastanın 17’sinde (%37.8) vazopazm gelişirken, neurosurgical clipping yapılan 73 hastanın 14’ünde (%19.2) vazospazm gelişmiştir (p=0.044). Hem kan sodyum hem kan klor düzeyleri 3. günden itibaren istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde eksitus grubunda yüksek seyretmiştir. Medyan kan sodyum değerleri eksitus grubunda 142 mEq/L üstünde seyrederken, yaşayan grupta aynı günlerde kan sodyum düzeyi 142 mEq/L altında seyretmiştir. Turk J Intensive Care DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.64936

Sonuç:

Bu çalışma ile YBÜ’ye kabulde GCS’nin tedavi başarısını etkileyen önemli etkilerden biri olduğunu söyleyebiliriz. GCS, yoğun bakım gerektiren sSAH hastalarının tedavisinde zamanlama veya tedavi türü (cerrahi / endovasküler klips) ve nimodipin gibi tıbbi tedavilere ek olarak önemli bir bağımsız faktördür. Takipteki sodyum ve klor değerlerinin artışı ise mortalite üzerinde anlamlı bulunan tek parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Endovasküler prosedürler, spontan subaraknaoid kanama, subaraknoid kanama tedavisi, subaraknoid kanama cerrahisi, yoğun bakım