Olgu Sunumu

Yoğun Bakım Ünitesinde Sarılığı Olan Gebe Bir Kadın

10.4274/tybd.galenos.2020.07379

  • Fatma İrem Yeşiler
  • Helin Şahintürk
  • Emre Günakan
  • Ender Gedik
  • Pınar Zeyneloğlu

Gönderim Tarihi: 16.06.2020 Kabul Tarihi: 13.07.2020 J Turk Soc Intens Care 2020;18(4):217-224

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri (AFLP), gebeliğin üçüncü trimesterinde veya doğum sonrası döneminde ortaya çıkan maternal karaciğer yetersizliği ile karakterize hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Koagülopati, elektrolit anormallikleri ve çoklu organ disfonksiyon sendromu (MODS) görülebilir ve karaciğer transplantasyonu gerekebilir. Bu nedenle, MODS gelişen hamile kadınlar, uygun destekleyici tedavilerle multidisipliner olarak yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilmelidir. Biz, YBÜ’ye sarılık ve MODS ile kabul edilen AFLP tanılı gebe bir kadının organ destek tedavilerine ve karaciğer nakline ihtiyaç duymadan başarılı şekilde yönetimini sunuyoruz. Otuz bir haftalık, ilk gebeliği olan 20 yaşında hasta bulantı, kusma ve sarılık şikayetleriyle hastaneye başvuruyor. Karaciğer nakli gerektiren olası akut karaciğer yetersizliği tanısı nedeniyle dış merkezden (608 km uzakta) YBÜ’ye sevk edildi. Yoğun bakım kabulündeki akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi skoru 12, sepsise bağlı organ yetersizliği skoru 8 ve Glasgow koma skalası 15 idi. AFLP tanısı düşünülen hastaya sezaryen ile acil doğum gerçekleştirildi. Doğumdan sonra karaciğer nakli ihtiyacı olmadan yoğun bakım desteği ile iyileşen hasta, 6 gün sonra YBÜ’den ve 10 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Gebeliğin üçüncü trimesterinde veya doğum sonrası dönemde YBÜ’ye sarılık ve hiperbilirubinemi ile kabul edilen gebe bir kadının ayırıcı tanısında AFLP’den şüphelenilmelidir. Yoğun bakım uzmanı, yüksek mortalitesi ve morbid komplikasyonları olan AFLP tanısını geciktirmemelidir. Erken tanı, acil doğum ve peripartum-postpartum dönemlerde yoğun bakım desteği, maternal ve fetal sonuçları iyileştirebilir.

Anahtar Kelimeler: Sarılık, gebeliğin akut yağlı karaciğeri, yoğun bakım ünitesi

Tam Metin (İngilizce)