Olgu Sunumu

Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Nöroleptik Malign Sendrom Olgusu: COVID-19 Salgınından Sonra Ateş Yüksekliği Ayırıcı Tanısına Yeni Bir Bakış

10.4274/tybd.galenos.2020.92485

  • Burçin Durmuş
  • Sefer Özkaya
  • Ali Avcı
  • Muhammet Korkusuz

Gönderim Tarihi: 10.09.2020 Kabul Tarihi: 01.10.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Nöroleptik malign sendrom nöroloji pratiğinde az rastlanılan, antipsikotiklerin yüksek doz kullanımına bağlı ortaya çıkabilen, ciddi komplikasyonlarla seyretmesi nedeniyle yoğun bakım izlemi gerektiren ve yüksek mortaliteye sahip bir tablodur. Hastada ateş, rijidite, konfüzyon, solunum sıkıntısı görülebilecek önemli semptomlardır. Özellikle 2019-2020 yılında ortaya çıkan ve önemli bir belirtisi de düşmeyen ateş yüksekliği olan Covid-19 hastalığından sonra ateş yüksekliği ile başvuran, anamnezi uygun olan hastaların ayırıcı tanısında akılda bulundurulması gereken bir hastalık olduğu konusunda farkındalığın olması önemlidir. Bu amaçlardan yola çıkarak bu olgunun sunumunun yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Nöroleptik malign sendrom, ateş yüksekliği, yoğun bakım