Olgu Sunumu

Status Epileptikus Gelişen Bir Venlafaksin İntoksikasyon Olgusunda Etkin Lipid Emülsiyon Tedavisi

10.4274/tybd.galenos.2020.60565

  • Nihal Akçay
  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Mey Talip Petmezci
  • Güner Özçelik
  • Esra Şevketoğlu

Gönderim Tarihi: 23.10.2018 Kabul Tarihi: 13.05.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Venlafaksin serotonerjik ve noradrenerjik bir antidepresandır. Seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanları ile aynı serotonerjik yan etkileri paylaşırken, buna ek olarak, noradrenerjik yan etkileri özellikle kardiyovasküler rahatsızlıkları provoke etmesi nedeniyle SSRI’lardan etkinlik açısından gösterilmiş avantaj sunmamaktadır. Venlafaksin ile zehirlenmelerde hastaların çoğu sadece hafif semptomlar gösterir. Şiddetli toksisite de en sık görülen semptomlar SSS depresyonu, serotonin toksisitesi, nöbet veya kardiyak ileti anormallikleridir. Artmış kreatin kinaz, nöbetler ve kardiyak toksisite gelişen venlafaksin zehirlenmesi olgusunu sunuyoruz. Literatürde yüksek doz aşımlarında venlafaksinin kardiyak toksisite ve ölüme neden olduğu görülmektedir. Venlafaksine bağlı zehirlenmelerde ortaya çıkan hayatı tehdit eden yan etkilerin tedavi edilmesinde lipid emülsiyon aracılı teröpatik plazma değişimi tedavisinden hastalar yarar görebilmektedir. Ondört yaşında, venlafaksin aşırı doz alımı sonrasında status epileptikus, uzun QTc ve kreatinin kinaz(CK) yüksekliği gelişen hasta lipit emülsiyon aracılı teröpatik plazma değişimi ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Venlafaksin zehirlenmesi, lipid emülsiyon tedavisi, status epileptikus, terapötik plazma değişimi, uzun QTc