Olgu Sunumu

Spontan Tekrarlayıcı Trakea Yırtılması

10.4274/tybd.galenos.2017.92905

  • Mehmet Turan İnal
  • Dilek Memiş
  • Nermin Tunçbilek
  • Şeyda Tek
  • Ahmet Şenol Uyar
  • Hasan Budak
  • Fazlı Yanık

Gönderim Tarihi: 07.08.2017 Kabul Tarihi: 14.11.2017 J Turk Soc Intens Care 2019;17(1):54-57

Trakea yırtılması, yoğun bakım ünitelerinde hayatı tehdit eden bir durum olup, travma, entübasyon, trakeotomi, bronkoskopi sonrası veya kendiliğinden oluşabilir. Acil entübasyon, stilet kullanımı, kaf basıncı yüksekliği, tekrarlayan entübasyon girişimleri, çift lümenli endotrakeal tüpler, çok kalın endotrakeal tüpler, kadın cinsiyet, kısa boy, ileri yaş, trakeomalazi, trakea stenozu, konjenital trakea anomalileri ve kronik steroid tedavisi trakea yırtılması için önemli risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinden kortikosteroidler, kollajen sentezini inhibe ederek ve bağ doku stabilitesini azaltarak yırtılmaya neden olabilmektedir. Bu olgu sunumunda, kendiliğinden tekrarlayan trakea yırtılması olan bir olgu tanımlanmış ve kronik steroid kullanan hastalarda görülebilecek bu komplikasyonla ilgili altta yatan mekanizmalar ve terapötik yaklaşım tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trakea rüptürü, kortikosteroid, tedavi

Tam Metin (İngilizce)