Özgün Araştırma

Sepsisli ve Septik Şoklu Hastalarda Transkütanöz ve Arter Kan Gazı Analizlerinin Karşılaştırılması

10.4274/tybd.galenos.2020.57873

  • Reşit Saruhan
  • Berna Kaya Uğur
  • Süleyman Ganidağlı
  • Pınar Tümtürk

Gönderim Tarihi: 31.10.2019 Kabul Tarihi: 17.05.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Sepsisli ve septik şoklu hastalarda non-invaziv transkütanöz parsiyel CO2 ve O2 basıncı analizörlerininin etkinliğini geleneksel kan arter kan gazı analizi ile karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Sepsis-3 tanı kriterlerine göre ‘sepsis’ tanısı alan hastalar Grup I’e, ‘septik şok’ tanısı alan hastalar Grup II’ye ayrıldı. Demografik veriler, laboratuar testleri, APACHE II ve SOFA skorları, 1. 2. 3. ve 4. saatlerdeki standart monitorizasyon verileri, kan gazı analizi verileri (pH, PaCO2, PaO2, SaO2) ve transkütanöz CO2 ve O2 değerleri kaydedildi.

Bulgular:

Gruplar arasında demografik parametreler, başlangıç beyaz küre, hematokrit, kalp hızı, CVP, solunum sayısı ve PEEP değerleri açısından anlamlı bir fark bulunamadı. Grup II’de serum üre ve kreatinin seviyeleri belirgin olarak yüksekken, albümin seviyeleri, OAB daha düşüktü. APACHE II ve SOFA skorları, PIP ve FiO2 Grup I’de belirgin olarak düşüktü. Grup I’de PtcCO2 ve PaCO2 değerleri açısından belirgin bir fark bulunamadı. Grup II’deki PtcCO2 değerleri PaCO2 ile karşılaştırıldığında belirgin olarak düşüktü. Grup I’de PaO2 değerleri ile karşılaştırıldığında PtcO2 belirgin olarak düşüktü. Grup II’de PaO2 ile karşılaştırıldığında PtcO2 değerleri belirgin olarak düşüktü. Her iki grupta da arter ve transkütanöz CO2 ve O2 değerleri arasında güçlü bir korelasyon mevcuttu.

Sonuç:

PtcCO2 ‘nin değerlendirilmesi septik şoklu hastalarda olmasa da sepsili hastalarda alternatif bir yöntem olabilir. PtcO2 ölçümleri her iki gruptaki hastalarda da güvenilir bir yöntem olarak görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, septik şok, YBÜ, transkütanöz CO2, transkütanöz O2, arter kan gazı analizi