Olgu Sunumu

Postoperatif Dönem Yoğun Bakım Takibinde Kas Güçsüzlüğü Gelişen Hastanın Klinik Takibi

10.4274/tybd.galenos.2021.25633

  • Mustafa Deniz
  • Ali Rıza Kağnıcı
  • Bilge Banu Taşdemir
  • İbrahim Kurt

Gönderim Tarihi: 18.05.2021 Kabul Tarihi: 11.08.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

İnce barsak perforasyonu nedeniyle akut batın ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan hasta, postoperatif kas güçsüzlüğü nedeniyle tetkik edilmiş olup, ayırıcı tanı üzerine çalışılmıştır. Guillain-Barré sendromu akut enflamatuvar demiyelinizan bir polinöropatidir. Etyolojide geçirilmiş enfeksiyonlar, cerrahi, transplantasyon ve malignite gibi durumlar suçlanmaktadır. Öykü, klinik muayene ve takip, laboratuvar tetkikleri ve elektrofizyolojik çalışmalar tanıda ve ayırıcı tanıda önemlidir. IVIG ve plazmaferez tedavinin ana öğeleri olsa da destek tedavisi uzun süren tedavi sürecinde önemlidir. Bu olgu sunumunda cerrahi öyküsü olan ve gastrointestinal stromal tümörün nadir bir paraneoplastik sonucu olabileceğini düşündüğümüz hastaya yoğun bakımdaki yaklaşımımızı tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barré sendromu, İntrvenöz İmmunglobulin (IVIG), Plazmaferez, Gastrointestinal Stromal Tümör (GIST)