Editöre Mektup

Çocuklarda Nadir Bir İnme Nedeni: İnternal Karotis Arter Diseksiyonu

10.4274/tybd.galenos.2019.40427

  • Nihal Akçay
  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Mey Talip Petmezci
  • Esra Şevketoğlu

Gönderim Tarihi: 26.06.2019 Kabul Tarihi: 25.12.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Anahtar Kelimeler: Çocuk, inme, internal karotis arter diseksiyonu