Olgu Sunumu

Masif Pulmoner Embolide Trombolitik Kullanımı: Hayata Dönen İki Hasta

10.4274/tybd.galenos.2018.30974

  • Dursun Alizoroğlu
  • Ahmet Emin Erbaycu
  • Pınar Çimen
  • Özlem Ediboğlu
  • Cenk Kıraklı

Gönderim Tarihi: 25.02.2018 Kabul Tarihi: 26.06.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Pulmoner emboli teşhisi halen zordur, çünkü farklı semptom ve bulgular ile seyredebilmektedir. Bu olgular acil servislere şok, senkop veya kardiyopulmoner arrest ile gelebilmektedir. Kardiyopulmoner arrestlerin %70’inden fazlası akut myokard infarktüsü veya masif pulmoner emboli nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve prognoz kötüdür.

Bu yazıda kardiyopulmoner resusitasyon gerektiren ve trombolitik ajan uygulanan masif pulmoner embolili iki hasta sunulmuştur. Hastalara 10 mg bolus şeklinde rekombinant doku tip plazminojen aktivatörü (alteplaz) uygulanmış ve ardından iki saat boyunca 90 mg intravenöz infüzyona devam edilmiştir. Trombolitik verilmesi sonrasında hızlı klinik ve hemodinamik iyileşme tespit edilmiş ve hastalar düzelme sonrasında hastaneden taburcu edilmiştir. Kardiyopulmoner arrest gelişen hastalarda eğer altta yatan hastalığın masif pulmoner emboli olduğundan şüpheleniliyor ise, kardiyopulmoner resusitasyon ile birlikte trombolitik ajanlar da uygulanmalıdır. Bu prosedür, arrestin neden olduğu durumu tedavi edecek ve erken mikrodolaşım, serebral perfüzyonu iyi yönde etkileyecek ve nörolojik sekel oluşumunu engelleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, kardiyopulmoner arrest, resusitasyon, alteplaz