Olgu Sunumu

Ketiapin Kullanımı Sonrası Kolaylaşmış Weaning: Olgu Sunumu

10.4274/tybd.galenos.2020.88598

  • Mehmet Turan İnal
  • Dilek Memiş
  • Emin Tunç Demir
  • Ahmet Şenol Uyar
  • İsmail Arslan
  • Poyraz Bozkurtlu

Gönderim Tarihi: 23.12.2019 Kabul Tarihi: 20.02.2020 J Turk Soc Intens Care 2020;18(3):164-167

Deliryum, beynin yaralanmalara, hormonal etkilere ve nörotransmisyon ve sinir ağındaki değişikliklere karşı enflamatuvar yanıtı içeren organik bir işlev bozukluğudur. Deliryum yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında weaning zorluğunun en önemli nedenlerinden biridir. Bu olgu sunumunda, YBÜ’deki deliryuma bağlı tüm tedavi seçeneklerini denedikten sonra ketiapin kullanan bir hastada başarılı weaning prosedürünü açıklamaya çalıştık. Bu rapor, deliryum nedeniyle mekanik ventilatörle bağlantısı kesilemeyen hastalarda ikinci kuşak antipsikotiklerin akılda tutulması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ketiapin, weaning, deliryum

Tam Metin (İngilizce)