Derleme

Kardiyopulmoner Resüsitasyona Tanık Olan Aile Üyelerinin Tercihleri ve Deneyimleri: Sistematik Derleme

10.4274/tybd.galenos.2020.02886

  • Pelin Karaçay
  • Özlem Doğu

Gönderim Tarihi: 02.03.2020 Kabul Tarihi: 18.08.2020 J Turk Soc Intens Care 2020;18(4):171-180

Bu sistematik derlemenin amacı, kardiyopulmoner resüsitasyona tanık olan aile üyelerinin tercihlerini ve deneyimlerini incelemektir. Cochrane, JBI, Ovid, PubMed, Scopus ve Web of Science elektronik veri tabanlarında taramalar yapıldı. Sistematik incelemeye 2013-2018 yılları arasında yetişkin hastalar ve aile üyeleri ile yürütülen ve hakemli dergilerde İngilizce olarak yayınlanan çalışmalar dahil edildi. Kapsama alınan makaleler araştırmacılar tarafından bağımsız olarak özetlendi ve fikir birliği sağlandı. Toplam dokuz çalışma dahil edildi. Aile üyeleri kardiyopulmoner resüsitasyona tanık olmak istemekte ve bu karara sağlık profesyonelleri tarafından saygı gösterilmesini beklemektedirler. Sınırlı sayıda çalışma olmasına rağmen, kardiyopulmoner resüsitasyona tanık olan aile üyelerinin daha az kaygı, depresyon, travma sonrası stres ve keder yaşadığı belirlendi. Kardiyopulmoner resüsitasyona tanık olan aile üyelerinin olumlu ve olumsuz deneyimlerini belirlemek için daha fazla karşılaştırmalı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Aile tanıklı resüsistasyon, aile varlığı, aile üyelerinin tercihleri, aile üyelerinin deneyimleri

Tam Metin (İngilizce)