Olgu Sunumu

Hipermagnezemi İlişkili Paralitik Ileus: Normal Renal Fonksiyonlu Bir Olgu ve Literatür Değerlendirmesi

10.4274/tybd.galenos.2019.86658

  • Kutlay Aydın
  • Ahmet Zeki Berk
  • Halise Tokdemir
  • Begüm Ergan

Gönderim Tarihi: 08.01.2019 Kabul Tarihi: 16.09.2019 J Turk Soc Intens Care 2020;18(2):103-108

Hipermagnezemi nadir görülür, genelde intravenöz magnezyum verilmesi, magnezyum (Mg) içeren antiasit ve katartiklerin oral uygulaması, Mg içeren preparatların prosedürlere bağlı retroperitoneal veya peritoneal kaçakları sonucu ortaya çıkar. Bu olgu sunumumuzda kabızlık şikayeti sonrası bilinmeyen miktarda Mg içeren laksatif alımı sonrası oluşan ciddi hipermagnezemi sonucu ortaya çıkan paralitik ileus olgusunu sunmak istiyoruz.

Bir haftadır konstipasyon, karın ağrısı, kusma şikayetleri olan 79 yaşında kadın hasta acil servise getirilmiş. Hasta bilinmeyen miktarda Magnesie Calcinee ve Laktuloz ve B.T enema kullanmış. Acil servisdeki laboratuvar çalışmasında Mg: 9,37 mg/dL olarak bulunmuş. Abdominal direkt grafide ince barsak tıkanıklığını gösteren hava sıvı seviyeleri tespit edilmiş (Şekil 1), abdominal tomografi ile bu bulgular onaylanmış (Şekil 2,3). Hasta aynı gün İleus tanısı ile genel cerrahi servisine yatırılmış ve nazogastrik drenaja alınarak takibe başlanmış. Ertesi sabah hasta letarjik hale gelmesi ve sözlü ve ağrılı uyaranlara cevap vermemesi üzerine dahili yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatırıldı. Dahili YBÜ’de GKS: 5, bilinç kapalı ve solunumun yüzeyel olması sebebiyle entübe edilen hasta ventilatöre bağlandı. Batın muayenesinde barsak sesleri alınamıyordu. Takip sırasında intravenöz sıvı, diüretik tedavisi ve kalsiyum infüzyonu uygulandı. Hastanın takibinde batın distansiyonu azaldı, YBÜ yatışının 4. gününde bilinci açıldı ve ekstübe edildi, başlangıçta alınamayan barsak sesleri alınmaya başlandı. Hastanın YBÜ yatışının 4. gününde Mg düzeyi 2,55 mg/dL’ye geriledi. Ekstübasyon sonrası hasta nazal O2 ile izlendi. YBÜ yatışının 5. gününde gaz-gaita çıkışı başlayan hastaya, 7. gün oral beslenme başlandı ve 8. gün genel cerrahi servisine transfer edildi. Mg vücutta en fazla bulunan katyonlar arasında dördüncü sırada gelmektedir. Mg dengesi gastrointestinal sistem ve böbreklere bağlıdır. Ancak temel organ böbreklerdir. Normalde 1/3 oranında emilmektedir. Bağırsak pasajının bozulduğu durumlarda oral alınan Mg içerikli laksatifler yüksek miktarlarda emilerek kan Mg düzeyini aşırı yükseltebilir ve bu durum ileus’la sonuçlanabilir. Doktorların özellikle yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları normal olsa bile bu durumu göz önünde bulundurması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Hipermagnezemi, ileus, normal böbrek fonksiyonu, solunum depresyonu

Tam Metin (İngilizce)